לכל המעוניין ! הנדון: היפר חלף ירושלים, רחוב הרכב 15, תלפיות ירושלים, בבעלות מאיר אביטל. אני מכיר את מר מאיר אביטל מנהל ובעלים של היפר חלף ירושלים, חברה העוסקת במסחר בכלי רכב וחלקי רכב שונים. העבודה המקצועית שלי כשמאי רכב, עם מר אביטל הנ"ל הייתה ללא דופי משך כ 33 – שנה ונמשכת עד עצם היום הזה . מר אביטל הנ"ל מוכר לי ביושרו ובמקצועיותו בכל הקשור לתחום עיסוקו. אני ממליץ על היפר חלף ועל בעליו מר מאיר אביטל לכל דבר ועניין.

בכבוד רב דורון עד - שמאי,

Share on Facebook